D a t c o n s u l t i n g

01 Танилцуулга

    ДАТ КОНСАЛТИНГ ХХК Мэргэжлийн үйлчилгээг 2016 оноос тасралтгүй эрхэлж байна. Салбарын туршлагатай, менежментийн тогтолцооны аудит хийх эрхтэй, олон улсын тэргүүлэх зэрэгтэй, бэлтгэгдсэн аудитор, зөвлөхийн мэргэжлийн багтай. Менежментийн зөвлөх үйлчилгээний MNS ISO 20700:2017 стандартын шаардлагын дагуу ажилладаг. Зөвлөх үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд, шударга, хараат бус зарчмын дагуу, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээдэлж, хуулийн болон зохицуулалтын шаардлагыг ханган ажиллах бүтэц, чадамжтай. Менежментийн тогтолцооны стандартын Итгэмжлэлийн, Баталгаажуулалтын үйл явцад Үндэсний (улсын, хувийн) болон Гонгконг, Чек, Турк зэрэг олон улсын байгууллагуудтай холбоотой ажилладаг.

02 Үйлчилгээ

Бид юу хийдэг вэ?

  • ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, бусад)
  • ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ (ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ)
  • СТАНДАРТ (MNS) БОЛОВСРУУЛАЛТ
  • БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАЛТ
  • ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ
  • ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
  • ЗАХИАЛГАТ ДОТООД АУДИТ
  • ТУРШЛАГА СУДЛАХ ГАДААД ХӨТӨЛБӨР