Silkroad Magic

02 Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Mozzarella cheddar, Шар сүүний ундаа, Уулын бяслаг